Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Ambacht 1 te Nieuw-Vossemeer

Op 16 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor het plaatsen van dubbelstaafmatten gelegen aan de Ambacht 1, 4681 CV Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004191.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.