Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Ambacht ong. Beltmolen fase II te Nieuw-Vossemeer

Op 18 december 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de nieuwbouw van een woning gelegen aan de Ambacht ong., Beltmolen fase II, kadastraal bekend onder sectie B nummer 3399 te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005338.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.