gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning De Landerije 13 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Landerije 13 te Steenbergen

Op 4 februari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel gelegen aan De Landerije 13, 4651 XE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000657.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.