Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Landerije 30 te Steenbergen

Op 19 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’  en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het bouwen van een woning op het perceel gelegen aan De Landerije 30, 4651 XB te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003443.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.