gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning De Landerijen 8 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Landerijen 8 te Steenbergen

Op 18 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het aanleggen van een beschoeiing/damwand op het perceel gelegen aan de De Landerijen 8, 4651 XB te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001023.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.