gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning De Pinas ong. te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Pinas ong. te Dinteloord

Op 9 september 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘bouwen’ ontvangen voor de bouw van 9 woningen gelegen aan De Pinas ong., kadastraal bekend onder sectie F nummer 4858 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20003977.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.