gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning De Werken 2 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Werken 2 te Steenbergen

Op 22 maart 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de aanvraag van een oprit gelegen aan De Werken 2, 4651 CE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21001761.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.