Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning De Wieken 4 te Dinteloord

Op 25 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een antennemast op het perceel gelegen aan De Wieken4, 4671 JM te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001049.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.