gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Dinteloordseweg 2 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dinteloordseweg 2 te Steenbergen

Op 16 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een aardappelloods op het perceel gelegen aan de Dinteloordseweg 2, 4651 RB te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001022.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.