gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning diverse locaties gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning diverse locaties gemeente Steenbergen

Op 6 augustus 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van een houtopstand’ ontvangen voor het vervangen van dode bomen op diverse locaties in de gemeente Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000817.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.