gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Doornedijkje ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Doornedijkje ong. te Steenbergen

Op 1 maart 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een terrasafscheiding gelegen aan de Doornedijkje ong., kadastraal bekend sectie Y nummer 998 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000118.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.