gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Doornedijkje ong te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Doornedijkje ong te Steenbergen

Op 7 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit 'kappen' ontvangen voor het kappen van 2 bomen bij het gemaal op het perceel gelegen aan de Doornedijkje ong, kadastraal bekend sectie Y nummer 998 te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16004958.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.