gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Doorvaart 12 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Doorvaart 12 te Steenbergen

Op 3 mei 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een erfscheiding op het perceel gelegen aan de Doorvaart 12, 4651 WH te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002015.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.