gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsweg 4 te De Heen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsweg 4 te De Heen

Op 30  september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor de aanpassing van een voorgevel gelegen aan de Dorpsweg 4, 4655 AD De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004364.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.