Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsweg ong. te De Heen

Op 31 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning gelegen aan de Dorpsweg ong., kadastraal bekend onder sectie C nummer 960 te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000411.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.