Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dortmundstraat 18 te Nieuw-Vossemeer

Op 20 maart 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de plaatsing van een pinbox, gelegen aan de Dortmundstraat 18, 4681 AV te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK180001442.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.