Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dorus Rijkersstraat 2 te Dinteloord

Op 21 april 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de aanleg van een glijbaan bij zwembad Aquadintel gelegen aan de Dorus Rijkersstraat 2, 4671 AA te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001999.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.