Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Drenkhoos 6 te Steenbergen

Op 25 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ realiseren van een zorgboerderij, gelegen aan de Drenkhoos 6, 4651 VV te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003212.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.