gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Drie Lindekensweg 7 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Drie Lindekensweg 7 te Steenbergen

Op 24 april 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan de Drie Lindekensweg 7, 4651 PG te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002083.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.