Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Drietak 4 te Kruisland

Op 30 december 2019 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het veranderen van een plat-dakconstructie gelegen aan de Drietak 4, 4756 BZ te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK1900014.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.