gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Drukkerij 3 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Drukkerij 3 te Steenbergen

Op 8 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘melding brandveilig gebruik’ ontvangen voor het verbouwen van de 1e verdieping van een pand  op het perceel gelegen aan de Drukkerij 3, 4651 SL te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003291.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.