Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Duivenvoorde 23 te Steenbergen

Op 24 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een schuur op het perceel gelegen aan de Duivenvoorde 23, 4651 HJ te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003481.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.