Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dwarsweg 1 te Dinteloord

Op 18 juli 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de uitbreiding van een kassencomplex met schermkasconstructie, gelegen aan de Dwarsweg 1, 4671 VB te Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003613.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.