gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Dwarsweg 1 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dwarsweg 1 te Dinteloord

Op 22 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de uitbreiding van het kassencomplex gelegen aan de Dwarsweg 1, 4671 VB te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000278.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.