Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dwarsweg 1 te Dinteloord

Op 2 april 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor de aanleg van een extra waterbassin gelegen aan de Dwarsweg 1, 4671 VB te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001685.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.