gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Eerste Kruisweg ong. te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Eerste Kruisweg ong. te Dinteloord

Op 12 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een bedrijfswoning en loods op het perceel gelegen aan de Eerste Kruisweg ong., 4671 ..te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000998.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.