Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Engelseweg 1e te Kruisland

Op 27 februari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor de aanleg van een wasplaats voor landbouw werktuigen gelegen aan de  Engelseweg 1e, 4756 SE te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000831.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.