Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Europastraat 12 te Dinteloord

Op 19 augustus 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een overkapping met daarin een schuurtje aan de Europastraat 12, 4671 EV te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000836.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.