gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Europastraat 17 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Europastraat 17 te Dinteloord

Op 21 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel gelegen aan de Europastraat 17, 4671 ET te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000244.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.