gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Franseweg 15 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Franseweg 15 te Steenbergen

Op 6 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor de uitbreiding en verbouwing bestaande woning, gelegen aan de Franseweg 15, 4651 PV te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002745.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.