Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Franseweg 81 te Steenbergen

Op 24 april 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van bestaande dakkapellen en bestaand gevelkozijn bij de woning, gelegen aan de Franseweg 81, 4651 GH te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002153.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.