Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Franseweg ong. te Steenbergen|

Op 8 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’, ‘bouwen’  en ‘ werk of werkzaamheden uitvoeren’  ontvangen voor het maken van een doorsteek van de watergang langs de N259, gelegen aan de Franseweg ong., kadastraal bekend onder sectie Y nummer 593 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004960.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.