gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Gagelweg 4 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Gagelweg 4 te Steenbergen

Op 20 april 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor het plaatsen van logiesverblijven op het perceel gelegen aan de Gagelweg 4, 4651 VL te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001781.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.