Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Galgendijk 19 te Dinteloord

Op 20 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het plaatsen van een erfafscheiding en doortrekken luifel bij garage en plaatsing van dichte zijwand, gelegen aan de Galgendijk 19, 4671 RH te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005174.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.