gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Galgendijk 1 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Galgendijk 1 te Dinteloord

Op 24 februari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel gelegen aan de Galgendijk 1, 4671 RH te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000759.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.