Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Galgendijk 5 te Dinteloord

Op 22 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor de start van een Bed & Breakfast, gelegen aan de Galgendijk 5, 4671 RH te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003189.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.