gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Gebroeders van den Bogaardstraat 6 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Gebroeders van den Bogaardstraat 6 te Steenbergen

Op 1 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’,  ontvangen voor de aanbouw van een kapsalon aan huis gelegen aan de  Gebroeders van den Bogaardstraat 6, 4651 ZV Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004374.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.