Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Geert Vinckestraat 2  te Steenbergen

Op 17 augustus 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de aanvraag van een vluchttrap en deur bij de Evangelische kerk open deur, gelegen aan de Geert Vinckestraat 2, 4651 DJ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004020.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.