Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen

Op 16 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een kruis boven de entree bij de Evangelische kerk Open Deur, gelegen aan de Geert Vinckestraat 2. 4651 DJ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005093.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.