Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Geraniumstraat 2 te Steenbergen

Op 12 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  en ‘uitrit aanleggen of veranderen‘ ontvangen voor de uitbreiding bij een hoofdgebouw en aanleg van een oprit, gelegen aan de Geraniumstraat 2, 4651 ML te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000120.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.