Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Geraniumstraat 2 te Steenbergen

Op 17 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’  ontvangen voor de aanleg van een oprit gelegen aan de Geraniumstraat 2, 4651 ML te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK2000207.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.