Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Graaf Engelbrechtstraat 44 te Kruisland

Op 16 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het uitbreiding verdieping van woonhuis, gelegen aan de Graaf Engelbrechtstraat 44, 4756 AR te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK1900690.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.