Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Graaf Engelbrechtstraat 44 te Kruisland

Op 28 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het aanleggen van een uitrit op het perceel gelegen aan de Graaf Engelbrechtstraat 44, 4756 AR te Kruisland

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003022.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.