gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Graaf Engelbrechtstraat 44 te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Graaf Engelbrechtstraat 44 te Kruisland

Op 2 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een garage op het perceel gelegen aan de Graaf Engelbrechtstraat 44, 4756 AR te Kruisland

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003169.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.