Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Groene Kruisstraat 35 te Dinteloord

Op 12 maart 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de aanvraag van een oprit gelegen aan de Groene Kruisstraat 35, 4671 EJ te Dìnteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001353.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.