gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Groene Kruisstraat 35 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Groene Kruisstraat 35 te Dinteloord

Op 27 februari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een aanbouw gelegen aan de Groene Kruisstraat 35, 4671 EJ te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21001073.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.