Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Groene Kruisstraat 72 te Dinteloord

Op 5 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of verbouwen’ ontvangen voor het verbreden van de oprit, gelegen aan de Groene Kruisstraat 72, 4671 EL te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002872.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.