Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Grondmolen 1 te Dinteloord

Op 3 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het aanleggen van een uitrit op het perceel gelegen aan de Grondmolen 1, 4671 JL te Dinteloord

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003170.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.