Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 22  te Steenbergen

Op 19 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de herbestemming van de locatie, gelegen aan de Grote Kerkstraat 22, 4651 BB te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002931.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.