gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 28 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 28 te Steenbergen

Op 16 januari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het gebruik van begane grond als woonruimte gelegen aan de Grote Kerkstraat 28, 4651 BB te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000215.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.